Saša Broadhurst-Petrovická
Narodila sa v roku 1965 v Bratislave.

Po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa venovala mnohým aktivitám v kreatívnych oblastiach umenia, médií a reklamy. Jej profesionálny život je vskutku zaujímavý a pestrý. Jej nadšenie a skúsenosti jej umožnili byť: filmovou scenáristkou, ilustrátorkou, kurátorkou výstav, novinárkou a výtvarníčkou.

Počas posledných dvadsiatich rokov sa Saša Broadhurst-Petrovická podieľala na rôznych kultúrnych projektoch realizovaných uznávanými európskymi inštitúciami ako Royal National Theatre v Londýne, European Culture Foundation v Amsterdame, Rakúske kultúrne centrum, Kinder Museum ZOOM vo Viedni a na ďalších.

V roku 2004 sa presťahovala do Francúzska, kde žije s manželom a synom.
„Prevrat v mojom živote znamenal, že som potrebovala nejakú tajnú záhradu, kde by bola duchovne a fyzicky v súlade so sebou samou, a tak som sa  vrátila k maľovaniu. Moje obrazy sú osobitnou a osobnou súčasťou mojich výtvarných aktivít. Snažím sa prostredníctvom nich vyjadrovať a ilustrovať rôzne ľudské príbehy a sny.“

Autorka sa vyznačuje vlastným jedinečným, až dadaistickým rukopisom, tvorí zo života a pre život. Miluje rôznorodé zážitky plné nádherných i náročných momentov a rada sa o tieto momenty delí s ľuďmi. V tom je pomáha nielen remeselná zručnosť, ale aj nadhľad, optimizmus a humor. K tomu jej tiež dopomáhajú anjeli, ktorí sú častými námetmi jej obrazov a grafík.