Najčastejšie otázky z oblasti umenia

Pre odpoveď kliknite na vybranú otázku

Časté otázky umelcov

Gold Frame Gallery sa vo svojej ponuke a propagácii zameriava najmä na tvorbu súčasných slovenských výtvarných umelcov.

Gold Frame Gallery pri výbere portfólia propagovaných umeleckých diel prihliada k unikátnosti, výpovednej komplexnosti, technike prevedenia, kompaktnosti tématického zamerania ako aj samotnej dostupnosti tvorby autora.

Pri výbere kolekcie diel pre výstavu je dôležitá dostupnosť umeleckých diel, foto dokumentácia ako aj komplementarita použitej výtvarnej techniky. Dostupnosť bazálneho info podkladu je vždy vítaná.

Hlavným nástrojom je propagácia diel na webovom sídle Gold Frame Gallery. Silným nástrojom podpory sú sociálne siete samotnej galérie, ako aj synergia partnerských médií. Vybrané diela môžu byť propagované aj formou vernisáže, či dočasnej inštalácie za podpory multimédií.

Osobná účasť autora počas vernisáže alebo komentovanej prehliadky dočasnej inštalácie je vždy vítaná. Prirodzenou súčasťou je aj moderovaná interakcia na otázky publika, či multimediálna participácia na výstupoch pre sociálne siete.

Spolupráca Gold Frame Gallery s autorom výtvarného umenia je vždy založená na synergii, osobnej sympatii a obojstrannej výhodnosti. Popularizácia súčasného slovenského výtvarného umenia, propagácia vybranej tvorby autora ako aj kapitalizácia jeho originality a kreatívneho vyjadrovania je prirodzenou súčasťou galerijnej práce za vopred dohodnutú a primeranú spoluúčasť.

Časté otázky zákazníkov

Gold Frame Gallery ponúka najmä diela súčasných autorov slovenského výtvarného umenia.

Gold Frame Gallery ponúka diela slovenských umelcov, ktorých tvorbu dôvernejšie pozná. Súčasne sa snaží aj o propagáciu a osvetu tvorby začínajúcich slovenských autorov.

Kúpa umeleckého diela je rozhodnutím osobného vkusu a štýlu. Fotografické zobrazenie umeleckého diela na webových stránkach Gold Frame Gallery nemusí vždy dostatočne reálne a komplexne vystihnúť úplnosť výpovede samotného diela a preto je možné si umelecké dielo pred zakúpením osobne prezrieť.

Väčšina ponúkaných diel je autorom signovaných, čo je silným indikátorom originálneho pôvodu. Kedže Gold Frame Gallery ponúka najmä diela slovenských žijúcich autorov, ktorých osobne poznáme, je možné originálny pôvod overiť aj priamo autorom.

U diel, ktoré majú certifikát autenticiy, je možné si tento pred kúpou pozrieť.

Ceny umeleckých diel sa odvíjajú spravidla od ich veľkosti, náročnosti prevedenia, komplexnosti a charakteristického prevedenia typického pre daného autora. Pri cene zohráva úlohu aj dostupnosť diela na trhu s umením, či rok vyhotovenia. Ceny ponúkaných umeleckých diel sa pohybujú od stoviek eúr do niekoľko tisícok eúr.

Nenašli ste odpoveď?

Napíšte nám na art@goldframe.sk alebo tu cez kontaktný formulár <<