Natália Farkašovská
Narodila sa 4. júla 2001 v Poprade.

Autorka od detstva inklinujúca k umeniu a jeho rôznym podobám v špecifickom podaní.  Začiatky boli sprevádzané kresbami víl či anjelov a jej momentálny profil je abstraktno–konkrétny, s výjavmi životného stvárnenia Zeme. Počas základnej a strednej školy absolvovala 1. a 2. stupeň umeleckého štúdia na ZUŠ pod vedením Iny Dunajovej. Je absolventkou Strednej školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, kde jedným z jej pedagógov bol slovenský grafik Mgr. art. Jozef Česla.

Autorka prináša svoju autentickú tvorbu plnú farieb, metamorfóz a dynamiky. Čistá myšlienkou, šťastná… občas naopak až zarmucujúco pravdivá. Taká je Naia Celestia Paintings – značka, pod krídlami ktorej autorka tvorí.

Najčastejšou inšpiráciou i námetom jej diel je Zem. Tak nekonečná, a mocná, ako vie byť iba Ona . Len ju milovať, obdivovať so zatajeným dychom a chrániť každú jej molekulu. Obrazy sú maľované akrylovými farbami na plátno s dreveným rámom, ošetrené záverečným médiom pre dlhú životnosť maľby.

Cieľom jej obrazov je poukázať na skutočné hodnoty života, ktoré sú ukryté v jednoduchých a základných bodoch ako je láska, vzťah k našej Zemi, k prírode, čistota našich myslí a jemný zmysel a cit pre odhalenie pravdy.