Martin Augustín
Narodil sa 25.11. 1968 v Bratislave.

Uznávaný slovenský výtvarný umelec sa venuje maľbe, grafike, kresbe a knižnej ilustrácii. Absolvent Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe ešte počas štúdia (1989 – 1995) absolvoval stáž na Univerzite aplikovaných vied a umenia vo švajčiarskom Luzerne a v roku 1995 získal svoje prvé veľké medzinárodné uznanie – špeciálnu cenu na Bienále ilustrácií v Teheráne. Jeho umelecká reputácia bola počas uplynulých rokov podporená viacerými účasťami na kolektívnych (viac ako 40) a individuálnych výstavách (viac ako 50) doma i zahraničí, v dôležitých centrách výtvarného umenia v Prahe, Viedni, v Antverpách, Haagu, Paríži, Mexico City, New Yorku.

Jeho diela sú originálne, osobité, éterické. Vyžaruje z nich neha, láska, ale aj vznešenosť a elegancia. Prinášajú krásu a pokoj do všedných dní. Renomovaný slovenský výtvarník, ktorého tvorbu obdivujú u nás doma aj v zahraničí, sa prioritne inšpirujte témou tajomného ženského sveta, i krásy lásky vo všetkých podobách. Svet jeho postáv je jemný, snový a plný romantizmu. Autor tvorí kresby a koláže na japonskom papieri, ale aj maľby na plátnach, na kôre či morských lastúrach.

Autor sa výrazne zapísal do povedomia milovníkov umenia plodnou spoluprácou s básnikom a textárom Kamilom Peterajom, ktorá sa datuje od roku 2008. Výtvarník zdôrazňuje, že ide o spoločnú prácu na jednom diele. Na japonskom papieri tak za účasti dvoch autorov – výtvarníka i básnika, ožíva zhmotnená báseň. Rukou Kamila Peteraja písaný text sa tak stáva priamou súčasťou obrazu. A tak ožívajú nielen básne a obrazy, ale i také texty, ktoré boli zhudobnené. Známe sú jeho cykly obrazov a koláží na japonskom papieri inšpirované Francúzskom s názvom Tajomstvá záhrad Fontainbleau s nádychom histórie či cyklus s témou cyklistických pretekov Tour de France.

Dielo Martina Augustína sa nachádza v majetku galerijných inštitúcií, aj v súkromných zbierkach. Jeho obrazy vlastnia o.i. i známa spisovateľka a bojovníčka za ľudské práva pochádzajúca zo Somálska Waris Dirie, autorka svetového bestselleru knihy „Púštny kvet“, kanadská spisovateľka Joy Fieldingová, či generálny riaditeľ Tour de France, Christian Prudhomme. V roku 2014 prevzal sklenenú plastiku, ktorú vytvoril Martin Augustín od vydavateľstva Ikar Dan Brown, autor bestselleru „Anjeli a démoni“.