Daniela Krajčová
Narodila sa 23. 1. 1955 v Žiline.

Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u doc. D Castiglione a Doc. I. Vychlopena.

Venuje sa maľbe, kresbe, keramike a drôteným plastikám. Jej maliarsky prejav môžeme včleniť do široko diferencovaného prúdu autorov, ktorý sa pohybujú v polohách imaginatívneho videnia sveta s dôrazom vytvárať diela, ktoré vo svojom tvarovo-kompozičnom usporiadaní a farebnom vyjadrení nie je možné obsiahnuť a dešifrovať hneď na prvý pohľad. Diela evokujú pocity a nálady, ktoré možno vyjadriť pojmami harmónia, túžba, neha a hravosť. Sú logickým vyjadrením maliarkinej ženskej senzibility. Účinok farebného výrazu je znásobený bohato diferencovaným rukopisným podaním. Kombináciou techník vyvoláva v dielach atmosféru viacvýznamovosti, radosti z hry a tvorenia, zo schopnosti spontánne zhmotniť svoju predstavu o svete videnom v syntéze poznaného a precíteného.

Na prvý pohľad je zrejmé, že autorka kladie rovnakým dielom dôraz na farbu i tvar. Kolorit je výrazný, prechádza od žiarivých oranžových a žltých tónov, cez červenú, k hĺbavej hnedej až po tyrkysovo-modrú. Z obrazov priam vyžaruje vizuálna pohoda a nevšedná dynamická atmosféra. Autorka do nich vkladá vlastné predstavy prepletené inšpiráciou obyčajných chvíľ i neobyčajných ciest z cudzokrajných diaľok. K obľúbeným patria jej netradičné kombinácie techník, kde spája kresbu, maľbu, koláž či maľbu na sklo do osobitých, originálnych kompozícií.

Keramika tvorí neoddeliteľnú súčasť jej tvorby – jej zverokruh je netypický od kozorožcov, býkov, levov cez sovy a opice až ku korytnačkám a leguánom. Realizmus sa celkom bez výhrad prispôsobuje jej farebnej fantázii. Madony majú priam exotický vzhľad, anjeli so širokými očami nás hladia drôtenými krídlami. Jej tvorba nepodlieha módnym vlnám, svoje figurálne kompozície vkladá do abstrakcie, abstraktné prvky vytvárajú vlastný, konkrétny svet. Akoby bola hrou. Uvoľnenou, prežiarenou radosťou, predstavivosťou a pohodou. Tieto nadčasové atribúty v sebe nesú diela Daniely Krajčovej a čo viac, dokážu ich prenášať i do priestoru v ktorom sa ocitnú.

Vystavovala na Slovensku a v Čechách, v Poľsku, Taliansku, Nemecku, Fínsku, Belgicku, Rakúsku i Mexiku.