Barbora Ďurajová
Narodila sa v roku 1994 v Brezne.

Študovala na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v programe Voľné výtvarné umenie.

Jej tvorba je založená na vytváraní konštruktov dedinskej „idylky“, ktoré vznikajú spájaním fragmentov dvora, figurálnych kompozícií a krajiny. Pracuje s klasickým závesným obrazom veľkých a stredných rozmerov a využíva techniku olejomaľby alebo kombinovanú techniku akryl a olej na plátne. Hlavnou inšpiráciou je pre Barboru Ďurajovú dedina a dedinský dvor, pre ktoré je typická uzavretosť a pamäť vzťahujúca sa na lokálne udalosti. Vychádza z vlastnej skúsenosti vyrastania v dedinskom prostredí, ktoré ju formovalo.

Venuje sa spracovaniu tém týkajúcich sa spoločenských problémov na pozadí vlastnej identity. Uchopenie otázky identity z pohľadu kultúrneho a sociálneho zázemia zobrazuje uzavretím sa alebo doslova oplotením sa. Téma uzavretia sa je neustále prítomná, či už išlo o podvedomú tvorbu alebo aj neskôr, keď som vedome pracovala s myšlienkou uzatvárania priestoru alebo figúry v priestore. Skleník, plot, záhradné kvety, alebo aj kosačka či záhradná hadica – tieto fragmenty dvora často dopĺňajú môj vlastný autoportrét.

Jej tvorba ju viedla ku skúmaniu problematiky z pohľadu antropológie, etnológie a sociológie. Štrukturalizácia „ženských dejín“ ale aj problematika idealizovania dedinského prostredia. Na obrazoch sa snaží vytvárať príjemnú ba priam nereálnu atmosféru dedinskej „idylky“ alebo ženy „do voza a do koča“.