Katarína Vavrová
Narodila sa 23. 8. 1964 v Bratislave.

Po ukončení Strednej umelecko-priemyslenej školy v Bratislave – odbor grafika sa rozhodla venovať výtvarnému umeniu a pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde študovala oddelenie knižnej ilustrácie pod vedením Prof. Albína Brunovského a Prof. Karola Ondreičku.

Venuje sa voľnej grafike, exlibrisu, maľbe, kresbe a knižnej ilustrácii. Jej výtvarný prejav sa vyznačuje mimoriadnou predstavivosťou, zmyslom pre detail, precíznou kresbou a citlivým farebným videním. Pre jej diela sú typické kontrasty medzi precízne maliarsky spracovanými motívmi a jemne perokresbou načrtnutými detailmi. Každé jej dielo je plné skrytých významov. Hlavným motívom jej tvorby je žena, ktorú zobrazuje ako krásnu, ušľachtilú, nežnú, krehkú i odvážnu, záhadnú i zahalenú tajomstvom, takmer vždy s dôrazom na tvár, do ktorej vkladá podstatu príbehu. Na jej obrazoch sa paralelne rozvíja viacero dejov.

Okrem maliarskej tvorby rozvíja autorka aj grafický prejav. Fragmenty reality a útržky spomienok sa snúbia na ploche grafických listov. Sú obohatené o snové kolorovanie, kde autorka nanáša farbu v jemných poltónoch, i o farebnú či zlatú kresbu. Vďaka tomuto individuálnemu ozvláštneniu je každý jeden grafický list autentický.

Katarína Vavrová získala množstvo ocenení doma i po celom svete. Vystavovala na Slovensku a v Čechách, v Poľsku, Rakúsku, Macedónsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Turecku, Egypte, Grécku, Nórsku, Litve, Kanade, Japonsku, Kórei a USA.