Marko VRZGULA

Marko VrzgulaMarko VRZGULA (1966, Bratislava). Študoval v r. 1985 – 1991 maľbu na VŠVU v Bratislave, kde neskôr pôsobil ako odborný asistent. Je jedným zo zakladajúcich členov umeleckého združenia Modré hrušky (1988) a Skupiny 01 (1997). Žije v Bratislave, od r. 2004 je v slobodnom povolaní. V súčasnosti spravuje bratislavskú galériu Guba.

Aj napriek príležitostným návratom k figurácii je umeleckému naturelu Marka Vrzgulu bližšie abstraktné maliarske vyjadrenie. V 90. rokoch 20. storočia prostredníctvom experimentálnej hry s farbou vznikali v jeho ateliéri maliarske diela, v ktorých nad tradičným rukopisom štetca prevládla stopa maliarskeho valčeka. Autor vytváral v rôznych variáciách obrazové kompozície z vertikálnych a horizontálnych viacfarebných pásov. V posledných rokoch ho fascinácia maliarskou matériou priviedla ku gestickému maliarstvu, v ktorom dynamiku výtvarného gesta znásobuje expresívna farebnosť.

V rokoch 1985–1991 študoval na Katedre maľby VŠVU v Bratislave. Medzi jeho pedagógov patrili Milan Rašla a Ján Berger, v ktorého v ateliéri absolvoval. Profesor Ján Berger o ňom povedal: „Marko Vrzgula sa uberá s plným vedomím cestami nezobrazujúceho maliarstva. Napriek jeho zdanlivému odklonu od toho, čo sa v maliarstve akoby viac javí blízke životu, má jeho maľba presvedčivý rytmus života a škálu pôvabov. Temperament a žiarivé znaky na spletitých križovatkách kultúr – aj tak by som mohol naznačiť vlastnosti Markovej maľby. Najdôležitejšie je však jeho živé nadšenie, bez ktorého niet umenia.“

Marko Vrzgula pôsobil desať rokov ako pedagóg na Katedre maľby VŠV U v Bratislave (1992–2002), ďalšie dva roky na Katedre výtvarnej výchovy a tvorby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2002–2004). Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Modré Hrušky (1988). Od roku 2004 je umelcom v slobodnom povolaní.

Svoju tvorbu predstavil doteraz na sedemnástich samostatných a šesťdesiatich kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Od roku 2004 pôsobí ako správca Galérie GUBA na Galvániho ulici v Bratislave. V desiatich samostatných výstavných priestoroch s výstavnou plochou 2 600 štvorcových metrov doteraz predstavil viac ako 50 slovenských a českých umelcov. Galériou GUBA napĺňa Marko Vrzgula jedinečnú myšlienku: sprístupňovať ľuďom umenie v ich každodennom živote – v priestoroch bizis centier.

Marko Vrzgula : Galéria