Melita GWERKOVÁ

Melita GwerkováMelita GWERKOVÁ (1956, Banská Štiavnica). Absolventka Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súkromného výtvarného štúdia. Je členkou Umeleckej Besedy Slovenska, francúzskej asociácie A7 a talianskeho združenia umelcov domu Danteho Alighieriho vo Florencii. Má za sebou viacero výstav doma ako i v zahraničí. Jej diela sú v galériách a v súkromných zbierkach v mnohých európskych krajinách, ale i v USA. Laureátka viacerách zahraničných cien. Žije a pôsobí striedavo v Banskej Štiavnici a Bratislave. Publikácie: D.Tunberg and T.Tunberg: International Contemporary Masters IV; The House of Tate no. 15.

Melita Gwerková vo svojej tvorbe preferuje snovú, krehkú poetiku zážitku. Necháva diváka nazrieť do vlastnej duše. Citlivosť a zraniteľnosť ženskej duše vníma cez nostalgické stvárnenie zašlých čias. Rada pri tom používa artefakty navodzujúce sentimentálnu náladu. Spomína na detstvo necháva sa unášať vlastnými asociáciami. Oduševnenie, nadšenie mnohorakými podobami života, obdiv k starým civilizáciám, najmä ku gotike, to všetko vtláča jej obrazom kultivovaný tvar a dáva nový rozmer. GMAB.