Andrej AUGUSTÍN

Akad. mal. Andrej AUGUSTÍN (nar. 16. 04. 1964, Bratislava)

V rokoch 1979-1983 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, grafický odbor. V roku 1989 absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, oddelenie propagačnej grafiky a plagátu. Vo svojej súčasnej umeleckej práci sa venuje maľbe, pastelu, grafike, ilustro-vaniu kníh, tvorbe textilných tapisérií i maľbe na keramiku a sklo.

Ocenenia:
1992 – Excellence Award, Cena japonského ministerstva telekomu-nikácií a pôšt za návrh známky, Tokio, Japonsko.
1992 – Cena bienále volné grafiky, Havířov.

Napísali o autorovi:
„Žánrovo, motivicky, v témach a ikonografii išiel však za svojim cieľom a svojskou víziou. Dobrým pozadím pre porovnávanie – ak máme zostať na teritóriu rodiny a rovnakých vpečatení – je aj kontext tvorby Andrejovho brata Martina. Kým Martin v mužnej nehe a citovosti akoby pokračoval v maminej tichej lyrike a introvertnom uvzatí, Andrej expandoval na odvrátenej strane sentimentu. Má rád mýty, rozprávky, skeče a gagy, šoty, grotesky, rád ich vymýšľa, vidí, naťahuje anatómiu na škripec svojho úsmevu, irónie, sarkazmu. Je akčný, celé ľudstvo má mierne motorizované, rozhýbané, mobilné v špirálach a (seba) labyrintoch. V typológii jeho pastelov, akrylov, kresieb aj keramiky by sme našli praveké umenie, Egypt, indiánske kultúry, insitnú bdelosť colníka Rousseaua, úzkostnosť Muncha v tvárach figúr, fauvistický farebný gríf, kruhovú koncentráciu budhistických mandál aj rozšafnosť púťových natieračov či spontánnosť grafitti.“ (Marián Kvasnička)

Na otázku, ktorý obraz je dobrý, Andrej odpovedá jednoznačne: „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naňho aj vtedy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto obrazy vytvárať. Chcem, aby obrazy zostali vo vedomí divákov čo najdlhšie. Samozrejme, nemaľujem len pre nich, ale aj z vlastného presvedčenia, túžby a vôle…“ Vyznanie, ktoré odráža autorské nadšenie. Andrej úprimne žasne nad krásami sveta a podobne ako jeho duchovný spriaznenec Jan Zrzavý tvrdí, že umelecké dielo sa rodí ako bytosť. Chvíľa inšpirácie je hodinou jeho zrodenia. Keď Andrej začuje inšpiratívne texty piesní, v jeho hlave sa začínajú odvíjať kontúry budúcich obrazov. Páčia sa mu slovné spojenia aj silné sekvencie z filmov. Príťažlivá je každodenná realita, ale aj veci na pomedzí sna a bdenia. Možno preto majú jeho obrazy tak blízko k magickému realizmu. (Ľudovít Petránsky)

Výber samostatných výstav:
2014 Bratislava „ Priznávam farbu “, Bratislavský hrad
2014 Dolný Kubín „ Priznávam farbu “ , Oravská galéria
2013 Piešťany, „ Sweet&Chilli“, Galéria Magna
2013 Brno, „Jeden z Blavy, druhý ze Zlína“, Divadlo Bolka Polívku
2013 Bratislava, „ Na červenom koberci“, Galéria na poschodí
2012 Bratislava, „ Stretnutie s Picassom“, River Gallery
2012 Letovice, „ Tajomstvo môjho ateliéru“, Galerie PEX, Česko
2012 Považská Bystrica, „ Výtvarná tvorba“, MG ART Galéria
2012 Berlín, Galéria Slovenského inštitútu, Nemecko
2011 Varšava, „ Dvaja z jedného hniezda“ Polsko
2011 Uherské Hradiště, „ Z jednoho hnízda“, Galerie Slováckého muzea, Česko ( Martin Augustín, Božena Augustínová)
2011 Tvrdošín, „ Výber z tvorby“, Art Galéria Schürger
2011 Praha, „ Tři“, Galerie Lapidárium, Česko
2010 Dolný Kubín, „ Príbehy“, Oravská galéria
2010 Zvolen, „ Návraty“, Zvolenský zámok
2009 Bratislava, „ Božena Augustínová a synovia“, Dom umenia
2008 Trenčín, Mestská galéria
2008 Nitra, ART galéria
2008 Bratislava, „ Obrazy a obrázky“, Galéria Michalský dvor
2008 Žilina, Galéria Aura
2008 Nitra, Art Galéria
2008 Bratislava, Galéria Michalský dvor
2008 Trenčín, Mestská galéria
2007 Piešťany, Galéria Fontána
2007 Trenčín, Galéria M. A. Bazovského
2007 Paríž, Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku
2006 Salzburg, Galerie Toplev, Rakúsko
2006 Velp, Gallery Velp, Holandsko
2006 Bratislava, Galéria Michalský dvor
2005 Mníchov, Slovenská katolícka misia, Nemecko
2005 Bratislava, Galéria F7
2004 Viedeň, Slovenský kultúrny inštitút, Rakúsko
2004 Zvolen, Zvolenský zámok
2004 Olomouc, Galerie Podkova, Česko
2003 Praha, Galerie Černá labuť, Česko
2003 Bratislava, Galéria Michalský dvor
2002 Bratislava, Galéria SPP
2001 Bratislava, Galéria Michalský dvor
2000 Praha, Galerie Sklo Petr, Česko